Karvalakkilähetystö

Karvalakkilähetystön taustalla oli Kemijoen vesistörakentaminen, joka tuhosi Kemijokivarresta ikivanhan ja elinvoimaisen lohenkalastukseen perustuvan kulttuurin sekä murensi jokivartisten identiteettiä ja uskoa maamme oikeuslaitokseen.

Karvalakkilähetystö koostui puolesta sadasta Kemijokivarren miehestä, jotka vuonna 1979 matkustivat junalla Helsinkiin, valtasivat oikeusministeriön näyttävän julkisuuden saattelemana ja julistivat, että jokivartisten ikiaikaiset oikeudet olivat hukkuneet sodanjälkeisen hyödyn aikakauden alle. Oli tullut aika nostaa julkisuuteen vuosikymmeniä maamme eri oikeusasteissa palloteltu kysymys siitä, kenelle viime kädessä kuuluu Kemijoen kalastusoikeus ja kenelle voimalaitosrakentamisesta aiheutuvat korvaukset tulisi maksaa.

Karvalakkilähetystö oli toisaalta jokivartisia yhdistävä ja eheyttävä matka. Yhdessä toimiminen ja itsensä likoon laittaminen yhteisen asian puolesta eheytti jokivarren ihmisiä ja palautti uskoa päättäjiin ja maamme oikeuslaitokseen. Vesistörakentaminen toi jokivarteen ja sodanjälkeiseen Suomeen työtä ja uskoa teknologian tuomaan hyvinvointiin. Lähetystö halusi kuitenkin vielä kerran nostaa julkisuuteen hinnan, jonka Lappi maksoi maamme sotakorvauksista.

Tapahtumasarja sisältää vastakkainasettelua monella tasolla: ikivanha lohikulttuuri vastaan moderni teknologia, maaseutu vastaan kaupunki, pohjoinen vastaan etelä, vallassa olevat vastaan tavallinen köyhä kansa. Lähetystön kuvaus mahdollistaa isojen emootioiden kuljettamisen osana tarinaa sekä suuret vastakkainasettelut. Matkallaan lohitalonpojat osoittavat, että myös he osaavat pelin, jota poliitikot ja oikeuslaitos pelaavat.

Yhteystiedot
Kemijoen kulttuurituki ry
otiurani@gmail.com
P:0400 695 418
Sairaalakatu 2 as 11
96100 Rovaniemi

Yhteistyökumppanit