Karvalakkilähetystön taustaa

Euroopan merkittävimmän lohijoen eli Kemijoen valjastaminen vuonna 1948 lienee Lapissa jääkauden jälkeisen ajan suurin ekokatastrofi, joka tuhosi joen ikivanhan ekosysteemin. Kemijoki ei ollut mikään poikkeus, sillä kolme neljäsosaa Pohjoisen pallonpuoliskon joista valjastettiin sähköntuotantoon 1900-luvun viime vuosikymmeninä.

Sodanjälkeisen Suomen jälleenrakentamisessa ei ehditty tai haluttu kiinnittää riittävästi huomioita luonnonsuojeluun. Tuolloinen talouskasvun ideologia perustui luonnonvarojen käyttöön haitoista piittaamatta. Kemijoen patoaminen oli mahdollista, koska sähkön saaminen sotakorvausten maksamiseksi oli tärkeä valtakunnallinen missio.

Päätöksen patoamisesta teki Pohjolan Voima poliittisten päättäjien myötävaikutuksella. Suomen päättäjät kyllä tiedostivat hinnan, joka rakentamisesta jouduttaisiin maksamaan, mutta yleisen edun nimissä he sallivat Kemijoen lohikannan tuhoamisen. Eduskunnassa vallitsi suuri yksimielisyys padon tarpeesta. Myös lappilaiset kunnanisät kulkivat voimayhtiöiden ja päättäjien pakeilla saadakseen työpaikkoja. Vesirakentamien nähtiin pakon sanelemaksi, jopa toivotuksi.

Yhteystiedot
Kemijoen kulttuurituki ry
otiurani@gmail.com
P:0400 695 418
Sairaalakatu 2 as 11
96100 Rovaniemi

Yhteistyökumppanit